ENDÜSTRİYEL TİNER

Endüstriyel TinerÜRÜN TANIMI

Endüstriyel Tiner, yüksek çözme gücüne sahip, akrilik, esaslı ürünler için geliştirilmiş incelticidir.

ÖZELLİKLERİ

Endüstriyel Tiner, tüm Endüstriyel  esaslı astar ve son kat ile verniklerin inceltilerek, uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır.Uygulama sonrasında poliüretan esaslı ürünler ile uygulama yapılmış tüm boya ekipmanlarının temizlenmesinde de rahatlıkla kullanılabilir.

SPESİFİKASYONLAR

Renk : Renksiz

Yoğunluk(g/cm3,20°C) :0,87 0,02 g/ml

Parlama Noktası : < 27°C

KULLANIM ORANI 

Endüstriyel  Tiner ile birlikte kullanılcağı Endüstriyel malzemenin teknik özelliklerinde belirtilen uygulama viskozitesini düzenleyecek oranlarda kullanılmalı, sistemden beklenen performansın sağlanabilmesi için de, bu oranların haricinde eksik ya da fazla olarak ürüne ilave edilmemelidir.

DEPOLAMA KOŞULLARI 

Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz.

GÜVENLİK UYARILARI KODLARI

S2.  Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin.

S26. Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S29. Kanalizasyona boşaltmayın

S49. Yutulması taktirde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

s51. Sadece iyi havalandırılan  yerlerde kullanınız.

TEHLİKE UYARI KODLARI

R11. Kolay alevlenebilir.

R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları; S2.,S16.,S26.,S29.,S46.,S51.

Tehlikeli Uyarıları; R11.R20/21/22

*Kodların Açıklamaları Endüstriyel Tinerler'de Mevcuttur.

AMBALAJ

Ambalaj Bilgisi: 1-3kg