SHOP PRİMER BOYA

TANIM

> Çift kompenantlı epoksi bazlı reaksiyon kurumalı yüksek yapışma özelliğine sahip hızlı kuruyan antikorozif astardır.

KULLANIM ALANI 

> Hafif metallere ve sac yüzeylere yapışması, hızlı kuruma özelliğine sahip olması, istiflenme ve imalat süresi içinde sağladığı korozyon direnci,kaynak işlemleri sırasında yanmaması, köpürme yapmaması ve kaynak kalitesini bozmaması, üzerine tatbik edilecek her türlü hava ve fırın kurumalı astarlar için düzgün bir yüzey oluşturulması, antikorozif pigmentler ihtiva eden, kimyasal etkenlere dayanıklı, aşınma mukavemetli yüksek, uygulandığı yüzeyi film kalınlığına ve yüzey temizliğine bağlı olarak uzun süre koruyabilen, ayrıca çinko silikat veya sprey uygulanan yüzeylerde kabarcıklanmayı en aza indirmek için ara kat olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık Mat
Hacimce Katı Madde 23-25+/-1
Ağırlıkca Katı Madde 40-24+/-1
Yoğunluk(g/cm3) 1.15-1,60+/-5
Teorik Kaplama Alanı(m2/kg) 13-18(15mc )
Toz Kuruması 5(20°C/dakika)
Dokunma Kuruması 20(20°C/dakika)
Tam Kürlenme 5-6(20°C/gün)
Karışım Oranı

Dorepox Shop Primer 2 kısım (ağırlıkça)

Dorepox Shop Prime sertleş.2 kısım (ağırlıkça)

Karışım Ömrü 12 saat


 Shop Primer Boya

YÜZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA

> Uygulama öncesi yüzey yağ, toz, kir, önceden boyalı yüzeyler boya kalıntıları vs.gibi maddelerden tamamen arındırılmalıdır. 

> Uygulama öncesinde yüzey tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. 

> Uygulama ve kürlenme sırasında ortam sıcaklığı +10°C ve +35°C aralığında olmalıdır. 

> Uygulama süresince hazırlanan boyanın sıcaklığı 12°C nin altına düşmemesi ve ortamın bağıl nem oranının ise %70 in üstüne çıkmaması gerekir. 

> Uygulanacak astar ve son katların yapışmasını amacı ile kullanılır.

> Kullanmadan önce boya iyice karıştırldıktan sonra sertleştirici ilavesi yapılmalıdır. 

> Sertleştirici ilavesinde sonra da karıştırma işlemine özen gösterilmelidir. 

> Karışım hazırlandıktan 15 dakika sonra Dore Boya Selülozik Tiner Kullanılarak boya karışım uygulama viskozitesine getirilir. 

> Film kalınlığı 20 mikronu geçmemelidir.

DEPOLAMA

> Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orjinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. 

> Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.